McIlvain-buffer er en kjemisk løsning som inneholder en blanding av sitronsyre og dinatriumhydrogenfosfat. Løsningen kan brukes som buffer i pH-området 2–10.