Mauvoisindemningen, i Valais, Sveits, utført som en buedemning i betong med 250 m høyde over fundamentet. Den er en av de høyeste i verden. Magasinet, som ligger i Bagnesdalen (en sidedal til øvre Rhône), rommer 205 mill. m³ vann som utnyttes i fire kraftstasjoner med en samlet ytelse på 396 MW og en årlig produksjon på 1000 GWh. Demningen ble tatt i bruk i 1957.