Martin Engeset, norsk politiker (H), økonom, Sarpsborg. Medlem av Østfold Fylkesting fra 1983, gruppeleder for Høyre 1992–2001. Leder av Østfold Høyre 1990–2000. Vararepresentant til Stortinget 1985–89 og 1993–97. Stortingsrepresentant for Østfold 2001-09.