Maria Teresia, datter av Filip 4 av Spania, gift 1660 med sin fetter Ludvig 14 og fødte ham seks barn. Hun måtte ved giftermålet si fra seg sine arvekrav på spanske land. Ludvig fant likevel formelt påskudd til å kreve De spanske Nederlandene på hennes vegne, og det spanske arvefølgespørsmålet kom til å bli en hovedsak i europeisk politikk.