Manger er et tettsted og administrasjonssenter i Radøy kommune, Hordaland. Tettstedet ligger ved Mangersvågen/Mangerspollen som skjærer seg inn fra Mangersfjorden på sørvestsiden av Radøya. I tettstedet er det adskillig industri, blant annet næringsmiddelindustri (Stabburet Marine Produkter, del av Orkla Foods Norge AS), trevareindustri (Natre Vinduer AS) og tekstilindustri (AS Fiskenett). Her ligger også Manger kyrkje, en langkirke i tre fra 1891.