Maarud, i Sør-Odal kommune, Hedmark, ved Rv. 175 på østsiden av Glomma ca. 15 km nordøst for Årnes. Gården, som tilhører familien Stang, omfatter (2009) totalt 71972 daa, hvorav 1897 daa dyrket mark og 59 669 daa skog, samt store fabrikkbygninger hvor næringsmiddelprodusenten A/S Maarud leier lokaler. Tunet på Maarud omfatter flere bygninger fra 1700-tallet; hovedbygningen er fra omkring 1800.