Maarten Maartens, nederlandsk forfatter. Som gutt gikk han på skole i England, og han skrev sine bøker på engelsk. Hans romaner er dyptpløyende psykologiske studier fra nederlandsk miljø; nevnes kan The Sin of Joost Avelingh (1889, norsk overs. 1890) og God's Fool (1895).