MSG, fork. for eng. Meteosat Second Generation, serie på fire geostasjonære meteorologiske satellitter utviklet på grunnlag av Meteosat 1-7 i et samarbeid mellom ESA (European Space Agency) og den meteorologiske organisasjonen Eumetsat. Skal etter hvert overta rollen til MOP, den første operative serien av Meteosat-satellitter. MSG-1 ble skutt opp 28. august 2002 og tatt i bruk tidlig 2004 med betegnelsen Meteosat-8. MSG-2 ble skutt opp 21. desember 2005. MSG-satellittene har en 20 ganger større kapasitet enn forgjengerne, og tar bilder med kortere tidsintervall.