Louise Lawler, amerikansk kunstner. Arbeider hovedsakelig med fotografi, men også med installasjoner og performance. Hun bor og arbeider i New York, der hun begynte sin kunstneriske virksomhet i 1970-årene og fikk sitt gjennombrudd i 1980-årene. Hun regnes som en av nøkkelfigurene innen den såkalte appropriasjonskunsten, der kunstnere tilegner seg andres kunstverk ved å avfotografere dem og sette dem inn i nye sammenhenger (approprierer). Lawler er påvirket av konsept-kunst, og har eksperimentert med fotomediet og dets konseptuelle muligheter.