Protektor, riksforstander, ble brukt i England, især i middelalderen, om den som styrte staten for en mindreårig eller syk konge. Den best kjente protektor er Oliver Cromwell, som etter Karl 1s henrettelse i 1649 styrte England 1653–58 med tittelen Lord Protector.