Edvard Seymour var en engelsk politiker og bror av dronning Jane Seymour. Etter søsterens giftermål med Henrik 8 gjorde Edvard en hurtig karriere og ble medlem av formynderregjeringen for Edvard 6; ved Henriks død gjorde Seymour seg til protektor av England og duke of Somerset (1547). Han satte fart i reformasjonen og viste seg forsonlig overfor den bevegelsen i bondestanden som skremte stormennene; han fikk skylden for bondeopprøret 1549. Samme år ble han styrtet av jarlen av Warwick og fengslet. 1552 ble Edvard henrettet etter anklager om å ha intrigert mot Warwick.