Liljencrants, svensk adelsslekt som stammer fra jernkremmer i Stockholm Sven Andersson (1646–73). Han var far til prost i Gävle Anders Westerman (1672–1739), som var far til titulær landshøvding Sven Westerman (1727–97) og president i Kommerskollegium Johan Westerman (1730–1815), som begge ble adlet 1768 med navnet Liljencrants. Sven Liljencrants fikk friherretittel 1778, men denne slektsgrenen døde ut med hans eneste sønn 1798, og hans fideikommisser Hässelbyholm og Heby gikk i arv til hans brorsønner. Johan Liljencrants fikk friherretittel 1777 og ble opphøyet til greve 1812. Han var farfar til bl.a. landshøvding, første hoffmarskalk greve Gösta Liljencrants (1801–69) til Heby, som igjen var far til politikeren friherre Johan Liljencrantz (1835–70) og kvinnesaksforkjemperen Agnes Jacobina (Jaquette) Liljencrantz (1845–1920). Deres fetter friherre Johan Ludvig Philip Liljencrantz (1838–1920) arvet Hässelbyholm 1902, men solgte det igjen 1916. En amerikansk gren av slekten stammer fra hans yngre bror.