Lex Askim, betegnelse på midlertidig lov om organisasjonsrett m.m. for arbeidsledere i private bedrifter av 14. des. 1951. Loven kom som et resultat av en arbeidskonflikt ved Askim gummivarefabrikk (Askimkonflikten), og slo fast det hovedprinsipp at en arbeidsleder hadde full frihet til å stå tilsluttet den fagforening vedkommende måtte ønske, og til å stå utenfor enhver fagforening. Avtaler i strid med dette var ugyldige, og aksjoner og utilbørlig press forbudt ved straffebestemmelser. Lex Askim ble opphevet 1978, bl.a. ut fra det syn at den ikke lenger kunne ansees for å være av betydning. Jfr. organisasjonsretten.