Lewis and Harris, øy i Storbritannia, Skottland, Western Isles, den største av Outer Hebrides. Eneste by: Stornoway. Øya er en geografisk enhet, knyttet sammen ved et smalt eid, men omtales ofte som to øyer, til sammen 2225 km2. Omkring 2/3 av innbyggerne bor på Lewis. Bratt, sterkt innskåret kyst. Store myrer og fiskerike sjøer i det indre. En del fornminner. Kjent for fremstilling av Harris-tweed.