Landa, fortidslandsby i Forsand kommune, Rogaland, noen km sør for Lysefjordens munning. Med utgangspunkt i funn av blant annet spor av nesten 250 hus fra bronsealder og jernalder, har man gjenskapt litt av de miljøene som fantes her for nesten 3000 år siden og fremover, blant annet leirklinte bronsealderhus og en tømret gildehall fra folkevandringstiden.