Land's End, odde i Storbritannia, lengst sørvest i England, i Cornwall; 50° 03ʹ n.br. og 5° 44ʹ v.l. Farlige rev. l½ km utenfor ligger Longships fyrtårn.