Kurt von Schleicher, tysk general og politiker. Tjenstgjorde under den første verdenskrig i generalstaben, minister for riksvernet i von Papens regjering 1932. Forsøkte å få i stand et samarbeid mellom riksvernet, de sosialdemokratiske fagforeningsledere og den nazistiske arbeidsfront under Gregor Strasser. I desember 1932 ble Schleicher rikskansler, men allerede 30. januar 1933 avløst av Hitler. Under aksjonene mot SA juni 1934 ble Schleicher og hans hustru drept av nazistene.