En dansk uradelsslekt hvis slektskap med den norske slekt av samme navn ikke lar seg påvise. Slekten er første gang nevnt 1526, og døde ut 1621. Til slekten hører Axel Nielsen Kruckow (død ca. 1560). Hans datter Christence (død 1621) ble fradømt liv og adelskap for hekseri, og ble henrettet. Hun opprettet «den halshuggede jomfrues legat» som skulle underholde en student ved universitetet i København.