Konstantin Sergejevitsj Aksakov, russisk forfatter, sønn av Sergej Timofejevitsj Aksakov. Sammen med broren Ivan var han en av lederne for slavofilene. Hans historiske og filosofiske skrifter utgjør en viktig del av den slavofile ideologi.