Konstantin 7 Porfyrogennetos, keiser 913–959, sønn av Leo den vise, regjerte først under formynderskap av sin mor Zoë og lot senere sin medkeiser og svigerfar Romanos 1 styre 920–944. Konstantin dyrket ivrig litterære og vitenskapelige studier, skrev historiske verker om sin farfar Basilius 1, rikets statsforfatning og provinser og om hoffseremoniene, og lot samle en mengde ekserpter («de konstantinske») av de gamle greske forfattere, så disse i bruddstykker ble bevart for etterverdenen.