Kinsky von Wchinitz und Tettau, østerriksk adelsslekt av böhmisk opprinnelse. Familieoverhodet fikk fyrstetittel 1747; familiens øvrige medlemmer fører grevetittel. Til slekten hører bl.a. fredsforkjemperen friherrinne Bertha von Suttner (1843–1914) og fyrstinne Marie av Liechtenstein (f. 1940; gift med fyrst Hans Adam), begge født grevinne Kinsky.