Khabrias, athensk feltherre i første halvdel av 300-tallet f.Kr. Elev av Platon; 378 forsvarte han Boiotia mot Agesilaos, 376 slo han en spartansk flåte ved Naxos og sikret derved Athen herredømmet over Egeerhavet; falt 357 ved et angrep på Khios.