Ker Xavier Roussel, fransk maler. Sammen med bl.a. sin svoger Édouard Vuillard var han en av Nabis-gruppens grunnleggere. Arbeider bl.a. i impresjonistisk stil.