Kenneth Anger, filmregissør fra USA. Spilte som barn den lille prinsen i Max Reinhardt og William Dieterles A Midsummer Night's Dream (1934). Han ble en del av etterkrigstidens avantgarde med filmer som Fireworks (1947), Inauguration of the Pleasure Dome (1954) og Scorpio Rising (1964). Filmene er rike på symboler, homoerotiske referanser og teatralske, ofte voldelige opptrinn. Anger utgav boken Hollywood Babylon (fransk utgave 1959, engelsk 1965) med «avsløringer» fra filmbyens underside; en oppfølger kom i 1984.