Katarina Jagellonica, svensk dronning, datter av Sigismund 1 av Polen, 1562 gift med hertug Johan (senere Johan 3). Katarina var ivrig katolikk, påvirket Johan 3 i hans religiøse reformplaner og drev igjennom at sønnen Sigismund fikk en katolsk oppdragelse.