Karl Renner, østerriksk politiker. Tilhørte den retning i sosialdemokratiet som ikke ville oppløse den østerriksk-ungarske stat, men omdanne den til en føderativ, demokratisk stat. Etter sammenbruddet 1918 ble han statsminister i den første republikanske østerrikske regjering; juni–okt. 1920 utenriksminister; president i det østerrikske parlament (nasjonalrådet) 1931–33. I april 1945 ble han først med russernes og senere med de vestalliertes samtykke sjef for en provisorisk samlingsregjering. Samme år president for den nye østerrikske republikk. Utgav politiske, juridiske og historiske arbeider, samt memoarverket An der Wende zweier Zeiten (1946).