Kaldfjord, tettbebyggelse sør for botnen av Kaldfjorden på Kvaløya i Tromsø kommune, Troms, vest for bysenteret. Eldre boligfelt ved Fv. 862 mellom bysenteret og Hillesøy kirkested.