Kadmos, gresk sagnfigur; sønn av den fønikiske konge Agenor, bror av Evrope. Sagnet forteller at han lette etter Evrope, som var bortført av Zevs, og kom til Boiotia. Etter en eventyrlig kamp med en drake grunnla han borgen Kadmeia, der byen Theben senere vokste frem. Kadmos sådde, på Athenes bud, drakens tenner, og det vokste opp av marken væpnede menn («drakesæd»). Fra en av dem stammet den tebanske adel. Oppfinnelsen av åkerdyrking og bokstavskrift ble tilskrevet Kadmos.