Kåre Ivar Bondesen, norsk tegner, maler og grafiker, utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1951-57. Han startet sin yrkeskarriere som layouttegner i Aktietrykkeriet i Oslo 1957-65. Deretter tegnet han for Aftenpostens A-magasinet fra 1965-75, og ble siden frilanstegner i Aftenposten. Han har hatt flere separatutstillinger, illustrert bøker og er innkjøpt av Oslo kommunes kunstsamlinger.