Kåre Foss, født i Oslo, norsk litteraturhistoriker og skolemann. Cand.philol. 1922, lektor i norsk ved Sorbonne 1923–27, dr.philos. 1934, 1937–48 direktør for Oslo handelsgymnasium, 1948 professor i europeisk litteraturhistorie ved Universitetet i Oslo. Hans første verk var en biografisk studie, Gabriel Finne i lys av sin samtid (1922). Hans doktoravhandling, Ludvig Holbergs naturrett på idéhistorisk bakgrunn (1934), er et grundig arbeid med stort perspektiv. Han utgav også bl.a. Åndslivet på 1700-tallet (1943), Rettsstaten og dens historie (1945) og Konge for en dag (1946), en motivhistorisk undersøkelse. Redaksjonssekretær for tidsskriftet Edda fra 1929, medredaktør 1962–66.