Jungermanniales, orden i klassen levermoser, Hepaticae. Inneholder 9000 arter, de fleste tropiske. Det er ca. 90 % av alle kjente levermoser. Noen arter består av et enkelt grenet eller ugrenet tallus. De fleste artene er differensiert i stengel og blad. Bladene er bare ett cellelag tykke og mangler midtribbe. Ordenen blir delt inn i to undergrupper: Anacrogynae, der arkegoniene ikke er endestilt og Acrogynae, som bærer endestilte arkegonier.