Joseph Arthur Ankrah, ghanesisk offiser og politiker. Ble utnevnt til sjef for Ghanas forsvarsstab 1966 og ledet samme år det kupp som styrtet president Nkrumah, hvoretter han var formann i Det nasjonale frihetsråd til 1969.