José de Calasanz, spansk pedagog og geistlig. Åpnet 1597 Europas første offentlige og betalingsfrie folkeskole i Roma. 1600 grunnla han de fromme skolers orden, Ordo piarum scholarum, Piaristordenen, hvis medlemmer i tillegg til de vanlige tre klosterløfter måtte love å undervise barn og unge gratis. Kanonisert 1767; festdag 27. august.