Joint Chiefs of Staff er den militære sjefsnemnd i USA, en sentral del av det amerikanske forsvarsdepartementet og forsvarsministerens nærmeste rådgivende organ. Formannen er medlem av presidentens rådgivende organ, Det nasjonale sikkerhetsråd (National Security Council).