John Toland var en engelsk filosof og fritenker. Han var opprinnelig katolikk, men gikk over til anglikanismen. Hans Christianity not Mysterious (1696) hevdet at den kristne lære kan tilegnes og forstås ved fornuften alene, et rasjonalistisk syn som utløste heftig strid. Hans senere politiske skrifter gjorde ham imidlertid populær ved hoffet, og han fikk diplomatiske oppgaver.