John Bull, økenavn brukt om den engelske nasjonaltype. Navnet er hentet fra John Arbuthnots satire The History of John Bull (1712). Typen har alltid vært populær blant britiske avistegnere som representant for den åpne, hjertelige og uforstyrrelige engelske nasjonalkarakter, ofte stilt opp som kontrast til den magre Uncle Sam.