Johan Vilhelm Gertner, dansk portrettmaler, elev av Christoffer W. Eckersberg på akademiet 1831–37. Hans tallrike malte og tegnede portretter utmerker seg ved en noe grov, men livfull karakteristikk. Under et besøk i Norge 1843 portretterte han også kjente nordmenn som J. C. Dahl, Ole Bull, J. S. Welhaven og Lyder Sagen.