Johan Jørgen Broch, født 1. januar 1792 i Asker, sønn av entlediget premierløytnant Ole Jacob Broch og hustru Elise Jørgine Sparre, norsk offiser og politiker, oberstløytnant 1837, krigskommissær i Vestre Akershus fra 1842. Broch er en av grunnleggerne av den offentlige politiske diskusjon i Norge ved sine mange innlegg om militære, politiske og kulturelle spørsmål som var aktuelle i 1820- og 1830-årene. Stortingsmann for Kristiansand 1830 og for Larvik 1848, særlig opptatt av arbeidet for å innføre alminnelig verneplikt. Eldre bror av professor og statsråd Ole Jacob Broch.