Johan Brun var en norsk tannlege og lege, arbeidet for å få en helhetlig tannlegeundervisning på universitetsnivå. Han var også drivkraft bak opprettelsen av offentlig skoletannpleie i Norge. Han virket som lærer for tannlegestudenter (1893–1998), hadde privat tannlegepraksis og var bestyrer for Oslo kommunale skoletannklinikker (1924–1932).