Jakob Helvik, født i Stavanger, norsk rørlegger og blikkenslager, foregangsmann i norsk hermetikkindustri. Han fremstilte i 1860-årene de første (håndlagde) blikkesker til nedlegging av ansjos, konstruerte de første norske maskiner til fremstilling av hermetikkesker og etablerte et flytende røkeri for behandling av brisling på selve fangstfeltet. Han var den første som la ned fiskeboller i kraft.