Jacopo Avanzo, italiensk maler fra annen halvdel av 1300-tallet; Altichieros elev og hans assistent ved arbeider i Padova, hvor Avanzo også utførte fresker på egen hånd.