Sogn i Halden kommune, Østfold, sør for bysenteret. Gjennom Idd går Østfoldbanen mellom Halden og Kornsjø ved grensen til Sverige. På Iddesletta ligger Idd kirke, en middelaldersk steinkirke med blant annet to krusifikser fra 1200-tallet. Her lå gården Herrebø hvor det ble drevet fajanseproduksjon på 1700-tallet. Ved kirken to helleristningsfelter fra bronsealderen.