Hugh MacLennan, kanadisk forfatter; en sentral skikkelse i utviklingen av en kanadisk nasjonal litterær tradisjon. Hans første roman, Barometer Rising (1941), bygger på minnene om den store eksplosjonskatastrofen i hans hjemby Halifax i 1917. Handlingen i Each Man's Son (1951) er også lagt til Nova Scotia. MacLennans hovedtema var kløften mellom de engelskspråklige og franskspråklige kulturene i Canada, først i Two Solitudes (1945), og senere, med økende pessimisme, i The Watch That Ends the Night (1958), Return of the Sphinx (1967) og Voices in Time (1980), der handlingen er lagt til Montreal 50 år etter en atomkrig. I The Precipice (1948) er han opptatt av kulturforskjellene mellom Canada og USA. MacLennan utgav også mange essaysamlinger, og et utvalg finnes i The Other Side of Hugh MacLennan (1978).