Hovdan, grend i Vinje, Hemne kommune, Sør-Trøndelag, vest for Vinjeøra. Her er gammel landsbybebyggelse med fem gårdsanlegg i klyngetun og med teigblanding. Tre av gårdsbrukene har etter utskiftning sin egen bebyggelse. Mange fortidsfunn.