Øverste domstol i Storbritannia. Formelt en del av overhuset i parlamentet (derav navnet), men reelt sett atskilt. Dommere får adelstittel og sete i overhuset ved oppnevningen, og forhandlingene i retten foregår formelt sett i en komité i overhuset. Ved plenumsbehandling av rettssaker i overhuset deltar bare høyesterettsdommerne (Lords of Appeal, law lords).