Hippias, sønn av Peisistratos, tyrann i Athen 528–510 f.Kr., først sammen med broren Hipparkhos. Etter mordet på broren 514 skal han ha ført et strengt regime. 510 fordrevet av alkmaionideslekten med hjelp av spartanerne under Kleomenes; oppholdt seg så hos perserkongen Dareios og tilskyndet ham til kamp mot Athen. Han døde etter persernes nederlag ved Marathon.