Hestneshulen, hule på gården Hestnes ved Straumsfjordens nordre arm på Hitra, Sør-Trøndelag fylke. Hulen ligger 51 m o.h. Den ble utgravd 1909 av Theodor Petersen og gav spor etter bosetning som går tilbake til sen steinalder eller tidlig bronsealder; de største boplasslagene skriver seg fra eldre jernalder.