Henry de Bracton, engelsk jurist og geistlig. Man vet om Bracton at han virket som en av kongens omreisende dommere (Justice Itinerant) og at han innehadde forskjellige geistlige stillinger, men ellers foreligger få sikre opplysninger om hans liv. Henry de Bracton er kjent av ettertiden som forfatter av De Legibus et Consuetudinibus Angliae, den første mer omfattende fremstilling av engelsk rett i senmiddelalderen og trykt i sin helhet i 1569.