Henry Williamson, britisk forfatter; kjent for sine to store romanserier The Flax of Dream (4 bd., 1921–28) og A Chronicle of Ancient Sunlight (15 bd., 1951–69). De er samlet om gjennomgangsfigurer, og handlingen strekker seg fra slutten av 1800-tallet til 1960-årene. Han skrev også populære dyrefortellinger, Tarka the Otter (1927) og Salar the Salmon (1935), og en rekke selvbiografier, blant annet A Clear Water Stream (1959).