Henrik Fredrik Finch, født i Trondheim, norsk døvelærer, 1875 lærer ved, fra 1878 forstander for Trondheim offentlige skole for døve. Finch nedla et stort arbeid for de døve. Den organisasjonsplan for døveskolene som Stortinget vedtok i 1891, skyldtes for en stor del ham.